Тернопільський національний економічний університет
Кафедра міжнародної економіки
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина
kafedra.me@tneu.edu.ua
(0352) 47-50-50*11174
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Аспірантура

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

О Г О Л О Ш У Є

прийом до аспірантури у 2014 році

з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.

 

Навчання в аспірантурі – з відривом від виробництва - 3 роки; без відриву від виробництва - 4 роки.

            

 

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням та коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору понад державне замовлення.

 

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

              

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником, який повідомляє приймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво.

 

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати  вид аспірантської підготовки  (з відривом чи без відриву від виробництва), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

 

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки;

2. Автобіографія;

3. Ксерокопія   трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць, винаходів і звітів про науково-дослідні роботи (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу;

6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу і витяг з залікової відомості (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома) - завірені нотаріально;   

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Клопотання з місця роботи про прийом до аспірантури для осіб за цільовим направленням;

9. Медична довідка про стан здоров’я;

10. Копія паспорта.

11. Копія ідентифікаційного коду (для тих хто поступає в аспірантуру з відривом від виробництва).

      

Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

    

Прийом документів :  з 27 серпня по 24 вересня   2014 року.   Вступні іспити з 01 по 24 жовтня 2014 року.

    

Адреса університету: 46000, м.Тернопіль, вул.Львівська, 11,  корпус № 1,  відділ аспірантури і докторантури, тел. 47-58-62

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Колектив кафедр...
Image Detail
Савельєв Є.В.
Image Detail
Фото
Image Detail

Програма двох дипломів

Унікальна можливість! Навчаючись на спеціальності «Міжнародна економіка» Ви можете одержати диплом Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща)!

Контактна інформація

(0352) 47-50-50*11174
Кафедра міжнародної економіки

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина

Тернопільського національного економічного університету
46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус)