Тернопільський національний економічний університет
Кафедра міжнародної економіки
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина
kafedra.me@tneu.edu.ua
(0352) 47-50-50*11174
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ДРУЖБА :)

   Під мультикультуралізмом потрібно розуміти явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур [1], тобто, співіснування в єдиному просторі різноманітних культурних утворень, що спостерігається на фоні процесів глобалізації, комунікації та взаємообміну. Мультикультурність є чи не найголовнішою ознакою сьогоднішнього світу [2] і має місце в найрізноманітніших сферах нашого життя.

 

   Зокрема досить цікавим є запровадження засад мультикультурності в освітній сфері, що, як правило, відбувається двома основними шляхами [3]:

  • реформування освіти для меншин з метою забезпечення для них та їхніх культур «рівних можливостей», що і є головною метою, поставленою мультикультурним підходом; та
  • виховання взаємного культурного розуміння та толерантності між представниками різних етнічних груп у суспільстві, що досягається реформуванням навчальних програм, підручників та методів навчання для всієї системи освіти.

   Реалізація засад мультикультурності в освіті кафедрою міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету передбачає постійне удосконалення системи викладання предметів для студентів та організації формального та неформального спілкування з ними.

   Майбутній фахівець не повинен ігнорувати інші культури, він має розглядати, аналізувати, організовувати своє життя в контексті з іншими. Формування готовності до міжкультурної комунікації пов’язане з розвитком у того, хто навчається, компетенції, яка дозволяє йому співвідносити свою культуру з культурою країни мова, якої вивчається. Останнє вимагає вміння бачити відмінності і спільне в культурах, у світосприйнятті їх носіїв, у системах норм, обов’язків, прав прийнятих у різних соціумах.

   Для успішної професійної діяльності після закінчення ВНЗ важливо ще протягом навчання виховувати в студентах розуміння необхідності ефективної комунікативності, яка передбачає повноцінний розвиток особистості майбутнього фахівця, тобто інтеграцію загальнопрофесійних, спеціальних, загальнолюдських знань і соціального досвіду, необхідних для виконання професійної діяльності і залучення до процесів професійної, міжособистісної і міжкультурної взаємодії.

   У педагогіці неодноразово підкреслювалася роль процесу оволодіння студентами іншомовним спілкуванням для розвитку професійних якостей майбутнього фахівця. Із аналізу наявних на сьогодні джерел можна зробити висновок, що досить велика кількість досліджень орієнтована на професійне становлення студентів засобами іноземної мови в середовищі наближеному до реального – тобто в оточенні, яке є безпосереднім носієм тої чи іншої мови чи культури [4].

   Щороку до вищих навчальних закладів України приїжджають вчитися все більше іноземних студентів. Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, щорічний приріст іноземних студентів становить 10%, а в цілому в українських ВУЗах навчається близько 48 тисяч студентів з інших країн. В Україну приїжджають вчитися з самих різних країн світу. Всього географія країн, з яких їдуть студенти, налічує близько 135 держав. Найбільш затребуваним у іноземців фахом є економіст, інженер, лікар, і фінансист [4].

   Разом із цим, з кожним роком зростає кількість молодих українців, що бажає підчас літніх канікул, або після закінчення магістерської програми поїхати на стажування закордон – в першу чергу в країни Європейського Союзу. І така, можливість для наших студентів зростатиме з кожним роком, адже вже зараз в Європейському Союзі точаться дискусії, стосовно введення, так званої «блакитної карти», подібної до «зеленої карти» США, завдяки якій у ЄС і, зокрема, в Німеччину, зможуть прибувати мігранти з інших країн з високою кваліфікацією [5].

   Ми наголошуємо, що для вдалого росту кар’єрною драбиною або ж найпростішої інтеграції в нове суспільство молодий спеціаліст повинен не тільки добре володіти професійними навиками, але й мати певний досвід мультикультурного спілкування.

   Для спілкування культур між собою існує така важлива категорія, як толерантність – відкидання будь-якого етноцентризму [6]. Ми робимо все для того, щоб привити нашим студентам повагу до чужих прав і свобод, до визнання і прийняття індивідуальних відмінностей; вміння слухати, спілкуватися один з одним, розуміти один одного; відкритість і відмову від неприйняття відмінностей; позитивне ставлення до інших. При цьому кафедра міжнародної економіки бере безпосередню участь у формуванні професійних властивостей економіста-міжнародника, пропонуючи компетентні [6] знання, уміння, навички та початковий досвід, які формують навики фахівця для якісного виконання ним професійних функцій.

 

Якщо Ви бажаєте спілкуватися з людьми, досягати поставлених завдань і цілей, мати багато друзів в найрізноманітніших куточках світу та вільно спілкуватися з ними – Ви обов’язково повинні стати нашим студентом! МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС!

 

Cпеціальність "Міжнародна економіка" (магістерські програми: Європейська економіка, Міжнародні фінансиСвітова економіка і міжнародне право, Міжнародний туризм.

 

Матеріал підготував: Роман ЗВАРИЧ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Колектив кафедр...
Image Detail
Савельєв Є.В.
Image Detail
Фото
Image Detail

Програма двох дипломів

Унікальна можливість! Навчаючись на спеціальності «Міжнародна економіка» Ви можете одержати диплом Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща)!

Контактна інформація

(0352) 47-50-50*11174
Кафедра міжнародної економіки

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина

Тернопільського національного економічного університету
46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус)