Тернопільський національний економічний університет
Кафедра міжнародної економіки
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина
kafedra.me@tneu.edu.ua
(0352) 47-50-50*11174
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
Образ і місія України у новому світовому економічному порядку

Публікація в журналі «La Partie»  була остання серйозна постановка проблеми включення до системи міжнародних відносин великого народу, який нині нараховує 46 млн. тільки в межах самостійної держави. До останнього часу Україна нерідко ідентифікується як певна частина Росії, що досить вдало використовується останньою у веденні інформаційної війни.

Проте, з отриманням реальної самостійності у 1991 році Україні належить ще багато зробити для повернення своєї історичної пам’яті. Не виключено навіть висунення на розгляд світової громадськості обговорення проблеми державної назви, аналогічної тій, що загострила відносини між Грецією і Македонією. Йдеться про повернення у певному варіанті самоназви «Русь» для використання в якості назви держави. Адже, національна пам'ять українців зберігає назву «Русь» як свою. Навіть великі українські міста дають назви «Руська» своїм центральним вулицям.
 

Символічно, що всі вибори в Україні з 2004 по 2010 роки, як видно з електоральної карти, розділяють країну на дві частини: західну і східну. У першій виборці віддають перевагу партіям європейської орієнтації, у другій – проросійської орієнтації. Цей розділ проходить по кордону Речі Посполитої у XVII столітті. Остання не була кращим державним утворенням для етнічних українців, але являла собою порівняно з російською іншу цивілізацію. Можна відмітити також і наявність різниці у підприємницькому менталітеті представників західної і центральної частин України порівняно з громадянами Сходу і Півдня.
 

Не зважаючи на ймовірність різних варіантів економіко-цивілізаційного розвитку, Україна як європейська держава і у майбутньому буде розвиватись на основі західних  цінностей. Перш за все, це відбуватиметься завдяки тому, що у країні переважають базові риси західного менталітету. В українському менталітеті домінує індивідуалізм, що притаманний тільки для західної цивілізації на відміну від євразійців, конфуціанців і мусульман, які відносяться до колективістських культур. Індивідуалістський характер західної цивілізації припускає як найвищу цінність індивідуальні інтереси і є основою зведення прав людини до рівня міждержавних відносин. У фундаментальній праці «Психологія і культура» Д. Мацумото так характеризує індивідуалістичні культури: «Індивідуалістичні культури заохочують розвиток автономних, унікальних і незалежних індивідів. У таких культурах потреби, бажання, прагнення і цілі окремої людини можуть превалювати над груповими або колективними цілями. Колективістські ж культури, навпаки, штовхають людей на те, щоб жертвувати особистими цілями заради загального блага».
 

Якості індивідуалізму в українському бізнесі набувають подальших позитивних рис, особливо в аспектах посилення орієнтації на особистість. Тим самим відбувається процес зближення з американським і південно-європейським способом організації. Хоча одночасно, як зазначає Г. Л. Чайка, «часто українські організації, звертаючись до найкращих зразків світового досвіду та намагаючись їх перейняти, не завжди чітко усвідомлюють, наскільки запозичені методи співзвучні особливостям українського менталітету. Через це далеко не завжди запозичений досвід в Україні дає позитивні результати». Це свідчить про необхідність розробки таких методів менеджменту, які дають можливість якомога ліпше трансформовувати кращий зарубіжний досвід в українське ділове середовище з урахуванням національних особливостей. Подальшого розвитку мають отримати форми економічної свободи, орієнтовані на сприяння повному використанню особистісних якостей працюючих.
 

Українська ділова культура наближена до американської і північноєвропейської і в багатьох інших напрямках. Більшість українців відзначаються готовністю до зміни і поліпшення навколишнього середовища; їм притаманний високий рівень реалістичності у своїх планах; вони відзначаються працьовитістю у досягненні цілей; українці відповідальні у виконанні взятих зобов’язань і укладених договорів. Отже, Україна як самостійна країна має всі підстави і можливості для створення такого ділового середовища, яке забезпечить прискорення інтеграційних процесів у євроатлантичному напрямку.
 

При формуванні нового світового порядку для України є важливим отримання умов, за яких кожна з цивілізацій матиме можливість вільного розвитку і вибору шляхів інтеграції у світовий цивілізаційний, включно з економічним, простір. Для цього важливим є прийняття умов, за яких при непорушності політичних кордонів буде забезпечено зрушення економічних кордонів. Особливо це торкається аспектів  вільного руху робочої сили. (далі буде)

Автор: В.Є. Куриляк

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Колектив кафедр...
Image Detail
Савельєв Є.В.
Image Detail
Фото
Image Detail

Програма двох дипломів

Унікальна можливість! Навчаючись на спеціальності «Міжнародна економіка» Ви можете одержати диплом Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща)!

Контактна інформація

(0352) 47-50-50*11174
Кафедра міжнародної економіки

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина

Тернопільського національного економічного університету
46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус)