Тернопільський національний економічний університет
Кафедра міжнародної економіки
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина
kafedra.me@tneu.edu.ua
(0352) 47-50-50*11174
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Публікації

Список найактуальніших публікації колективу кафедри міжнародної економіки

 

 1. Савельєв Є.В. Альтернативи вибору пріоритетів структурних зрушень економіки України, орієнтованих на світовий ринок / Є. В. Савельєв // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 68-90.
 2. Савельєв Є.В. Бенчмаркінг як наукова система стабільного економічного розвитку / Є. В. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5.1.
 3. Савельєв Є.В. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
 4. Савельєв Є.В. Глобальні дисбаланси: світова та українська економіки (Аналітична записка за підсумками шістнадцятої міжнародної конференції, м. Белек – Туреччина, 19-26 вересня 2012 р.) / [С.І.Юрій, Є.В.Савельєв, В.Є. Куриляк та ін.]. / Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 4.
 5. Савельєв Є.В. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика країн, що розвиваються / Є. В. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5.
 6. Савельєв Є.В. Довіра в системі економічних реформ: український і міжнародний виміри / Є. В. Савельєв // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 386-408.
 7. Савельєв Є.В. Каталізатори створення сучасної передкризової і кризової ситуації / Є. В. Савельєв // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 16-24.
 8. Савельєв Є.В. Міжцивілізаційні і міжкультурні аспекти посткризових реформ / Є. В. Савельєв // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 368-385.
 9. Савельєв Є.В. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / С.І. Юрій, Є. В. Савельєв // Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. – №5-2.
 10. Савельєв Є.В. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Є. В. Савельєв // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – C. 110-118.
 11. Савельєв Є.В. Примусова ззовні шокова терапія / Є. В. Савельєв // Журнал європейська економіка, 2009. – С. 3-4.
 12. Савельєв Є.В. Проблеми розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах кризи / Є. В. Савельєв // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 159-173.
 13. Савельєв Є.В. Реформи світової економіки у посткризовий період / Є. В. Савельєв, В.Є. Куриляк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Часть 1. – Донецк, 2012. – С. 331-336.
 14. Савельєв Є.В. Світова фінансова криза та структурні реформи в Україні / С. І. Юрій, Є. В. Савельєв // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, ч. ІІІ: Донецкий национальный университет, 2009. – С. 1023-1028.
 15. Савельєв Є.В. Світоцивілізаційні та інституційні процеси як середовище національної економіки / Є. В. Савельєв // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 131-135.
 16. Савельєв Є.В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Є. В. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т.11. – № 1. – С. 27-38.
 17. Савельєв Є.В. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / С. І. Юрій, Є. В. Савельєв // Вісник  ТНЕУ. – №4. – 2009.
 18. Савельєва Є.В. «Новий регіоналізм» і розвиток теоретичних аспектів кластероутворення / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України. – 2013.
 19. Савельєва Є.В. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Є. В. Савельєв, В.Куриляк, Г. Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Том 12 (№ 1) – С. 3-27.
 20. Савельєва Є.В. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: колективна монографія / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 586 с.
 21. Світова економіка і торгівля: навчальний посібник / [С.І. Чеботар, Є.В.Савельєв, Лизун М.В., Я.С.Ларіна, М.Г. Шевчик, А.В. Рябчик Р.І. Буряк]. − Київ-Чернівці, Золоті литаври – ПП Видавничий дім «Родовід», 2010. − 212с.
 22. Гродський С. В. Современное состояние и перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества Украины и Республики Болгария / С. В. Гродський // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. – Свищов: «Ценов» – С.331-335.
 23. Гродський С.В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій вітчизняними підприємствами тур індустрії / С. В. Гродський // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Міжнародна економіка у ХХІ столітті». (м. Тернопіль, 28-29 березня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 120-121.
 24. Гродський С.В. Оцінка сучасного стану та перспективи двостороннього співробітництва України та Туреччини Наука молода / С. В. Гродський. – Тернопіль: «Економічна думка». – Випуск 17. – 2012. – С. 45-48.
 25. Гродський С.В. Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм / С. В. Гродський // Економічний аналіз. – 2013. – № 12. – Частина 2. – С. 202-206.
 26. Живко М. А. Гносеологічний аспект цивілізаційного розвитку / М. А. Живко // Збірник тез доповідей Десятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – Ч. 1. – С.37.
 27. Живко М. А. Інноваційні механізми мікрофінансування альтернативних джерел енергії / М. А. Живко // Збірник тез доповідей міжнародної наково-практичної конференції: «Економічні механізми регулювання та контролю зовнішніх та внутрішніх економічних процесів», (19 серпня 2011 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова економіка».
 28. Живко М. А. Креативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації / В.Є. Куриляк, М. А. Живко, Б.В. Літовченко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2013 – № 2 (50). – С. 92-98.
 29. Живко М. А. Міжнародний досвід реформування енергетичної галузі / М. А. Живко; Дні науки в Тернопільському національному економічному університеті, (15 квітня 2011р., ТНЕУ).
 30. Живко М. А. Перспективи фінансування програм впровадження альтернативних джерел енергії / М. А. Живко // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: «Глобальна економіка в посткризовий період та Україна», (17-18 лютого 2011 року, Тернопіль, ТНЕУ)
 31. Живко М. А. Роль креативних кластерів у розвитку та становленні постіндустріальної цивілізації. / М. А. Живко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – С. 97-103.
 32. Живко М. А. Україна в контексті світових проблем альтернативної енергетики / М. А. Живко // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів: «Україна в системі міжнародної економіки», (11-12 лютого 2010р., Тернопіль, ТНЕУ).
 33. Живко М. А. Фінансування альтернативних джерел енергії, як фактор формування нового економічного порядку / М. А. Живко // Вісник Тернопільського національного університету – 2011. – № 5-1.
 34. Жывко М. А. Цивилизационная составляющая нового экономического порядка / М. А. Жывко // Сборник докладов тезисов Республиканской научно-практической конференции «Социально-экономическая модернизация Казахстана: проблемы и пути решения», посвященная 60-летию КарГТУ, Караганда. – 2013. – С.125.
 35. Зварич Р. Є. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Р. Зварич, І. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Том 12. – №4. – С. 433–457.
 36. Зварич Р. Є. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 311–317.
 37. Зварич Р. Є. Китай на міжнародній арені: подолання загроз / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – Тернопіль: ТНЕУ. – С. 334-351.
 38. Зварич Р. Є. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії / Р. Зварич, І. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 113–119.
 39. Зварич Р. Є. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77–91.
 40. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – Том 1. – С. 230–236.
 41. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – С. 45-55.
 42. Зварич Р. Є. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102–113.
 43. Зварич Р. Інтеграція та конвергенція економік розширеного ЄС / Р. Зварич // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». – 2006. – № 6. – С. 78–83.
 44. Зварич Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України / Р. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Часть 2. – С. 365–371.
 45. Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Р. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – Том 7. – №2. – С. 162–184.
 46. Зварич Р. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. Монографія / В. Адамик, Р. Зварич // Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 300 с.
 47. Карась О. С. Вплив транспортних послуг на формування туристичного продукту / О. С. Карась // Україна в системі міжнародної економіки: міжнар. наук. – Практ. конф. молодих учених та студентів (11- 12 лютого 2010 р.). – Тернопіль: Економічна думка. –С.222-223.
 48. Карась О. С. Залучення інвестицій в сферу розвитку транспортної інфраструктури України / О.С. Карась // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна: міжнар. наук. – практ. конф. молодих вчених 20 - 23 березня 2012 р.: тези доповіді . – Тернопіль: ТНЕУ, 2012 р. – С. 60-63
 49. Карась О. С. Міжнародні системи бронювання транспортних послуг та їх розвиток в Україні / О. С. Карась // «Молодь: освіта, наука, духовність». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: міжнар. наук. – практ. конф. 19 - 20 квітня, 2012 р.: тези доповіді. – Київ – 2012.
 50. Карась О. С. Переваги інтермодальних перевезень в міжнародній транспортній системі / О. С. Карась // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення  туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»: міжнар. наук. – практ. конф. 20 травня 2011 р.: тези доповіді. – Тернопіль: ТНТУ, 2011 р. – С. 155-157.
 51. Карась О. С. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в Україні до чемпіонату Євро 2012 / О. С. Карась // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: міжнар. наук. – практ. конф. молодих учених та студентів 17 -18 лютого 2012 р.: тези доповіді. – Дніпропетровськ, 2012 р. – С. 95- 98.
 52. Карась О. С. Стратегічні орієнтири інтеграції транспортної галузі України у Європейський Союз. / О. С. Карась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – 13. – С. 145-152.
 53. Карась О.С. Залучення інвестицій в сферу розвитку транспортної інфраструктури України. / О. С. Карась // Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів «Посткризовий розвиток світової економіки та Україна» – 2012. – Тернопіль – 506 с. – (С. 60-63).
 54. Карась О.С. Інтеграція транспортних мереж України у міжнародну транспортну систему / О.С. Карась // Наукові записки Серія: Географія. – Тернопільський національний педагогічний університет. – 2011.
 55. Карась О.С. Международные системы бронирования транспортных услуг и их развитие в Украине / О. С. Карась // Десятая юбилейная международная научно-практическая конференция [«Проблеми и перспективи на развитието на сїтрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество»], (г. Албена (Болгария), 18-19 октября 2012 г.). – 348 с. – (С. 308-316).
 56. Карась О.С. Міжнародні системи бронювання транспортних послуг та їх розвиток в Україні / О. С. Карась // ІХ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: «Молодь: освіта, наука, духовність». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – 2012. – Київ. – 472 с. – (С. 67-68).
 57. Карась О.С. Переваги інтермодальних перевезень в міжнародній транспортній системі / О.С. Карась // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»». – Тернопіль, 2011
 58. Карась О.С. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в Україні до чемпіонату Євро 2012 / О. С. Карась // III Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» – 2012. – Дніпропетровськ. –189 с. – (С. 95- 98).
 59. Карась О.С. Стан та перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні. / О. С. Карась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – С. 73-80.
 60. Колинец Л.Б. Мировой экономический кризис: последствия для украино-болгарских экономических отношений / Л.Б. Колинец // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества: сборник научных трудов. – Свиштов-Албена: г.Свиштов, 2012. – Том 1. – С.129-134.
 61. Колінець Л.Б. Антикризове регулювання економіки в умовах світових економічних криз: орієнтація на реалізацію стратегії економічного розвитку / Л.Б. Колінець // Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету – 2010. – №5. – С.276-279.
 62. Колінець Л.Б. Боргова криза в ЄС: причини та тенденції / Л.Б. Колінець // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2013. – №18. – С.68-74.
 63. Колінець Л.Б. Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз / Л.Б. Колінець // Ефективна економіка. – 2010. – №3.
 64. Колінець Л.Б. Емпіричні моделі світових економічних криз / Ефективна економіка. – 2011 – №3. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 65. Колінець Л.Б. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС» / Л.Б. Колінець. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 38с. шафи-купе Тернопіль
 66. Колінець Л.Б. Наслідки світової фінансової кризи для економіки Польщі / Л.Б. Колінець // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник праць. – 2014. – Випуск 118. – Ч.1. – С.163-171
 67. Колінець Л.Б. Проблеми зовнішньої заборгованості країн світу / Л.Б. Колінець // Збірник тез доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». – (13-14 березня 2014р.). – Тернопіль: «Вектор». – 2014. – Том 1. – С.32-33.
 68. Колінець Л.Б. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи / Л.Б. Колінець // Економічний аналіз: збірник наукових праць ТНЕУ; [редкол.: Шкарабан С.І. та ін.]. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – Випуск 8. – С.109-111.
 69. Комар Н.В. Глобальні екологічні проблеми: виклики сучасності та шляхи їх вирішення / Н.В. Комар // Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених. – Тернопіль: Екон. думка, 2011. – С. 45-49.
 70. Комар Н.В. Залучення міжнародної технічної допомоги у напрямку удосконалення системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні / Н.В. Комар // Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи: зб. матеріалів круглого столу. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – С. 106-108.
 71. Комар Н.В. Імплементація досвіду надання міжнародної економічної допомоги в рамках плану Маршалла у процесі здійснення економічних реформ в країнах з ринками, що формуються / Н.В. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. − 2011.
 72. Комар Н.В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах нових викликів у світовій енергетиці / Н.В. Комар, М.В. Лизун // Ефективна економіка. − 2011. − № 2. – (Електронне видавництво).
 73. Комар Н.В. Теоретичні підходи до вивчення проблеми бідності: глобальний та країнний виміри / Н.В. Комар // Галицький Економічний Вісник. − 2011. − № 2 (31). – С. 23-33.
 74. Костюк І.Т. Специфіка українського мерчандайзингу / І.Т. Костюк // Формування нового світового економічного порядку: збірник тез доповідей. – Тернопіль,2009. – 339с. – С.253-256.
 75. Кривоус В.Б. Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін / В.Б. Кривоус // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – К.: КІБІТ, 2011. – №3. – С. 44-48.
 76. Кривоус В.Б. Методичні вказівки щодо виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання / В.Б. Кривоус. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 43 с.
 77. Кривоус В.Б. Наднаціональний механізм в інтеграційних процесах / В.Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного університету. – Тернопіль: Економічна думка. – 2012. – Вип. 5-1. – С.77-88.
 78. Кривоус В.Б. Світовий досвід державної підтримки підприємництва в умовах кризи / В.Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. – №5-1.
 79. Кривоус В.Б. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції / В.Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного університету – 2010 – № 5.
 80. Крывоус В.Б. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса: международный аспект / Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. – Свищов: «Ценов» – С.376-382.
 81. Лизун М.В. Антикризова політика: світовий досвід та уроки для України / М.В. Лизун // Вісник Дніпропетровського університету. − 2011. − № 10/1 (Т.19). – С. 266-271.
 82. Лизун М.В. Забезпечення якості освіти в Європейському просторі / М.В. Лизун // Проблеми якості вищої освіти в Європейському просторі: зб. тез доповідей наук.-метод. семінару. – Тернопіль: Лабораторія оперативного друку, 2010. – С. 8-9.
 83. Лизун М.В. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти / М.В.Лизун, Н.В. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. − 2010. − № 5-2. − С. 117-128.
 84. Лизун М.В. Основні напрямки політики енергозбереження в Україні та країнах ЄС / М.В. Лизун // Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених. – Тернопіль: Екон. думка, 2011. – С. 52-55.
 85. Лизун М.В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах нових викликів у світовій енергетиці / М.В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2011. − № 7. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=637
 86. Лизун М.В. Сучасні тенденції міжнародних інвестиційних процесів Міжнародна економіка у XXI столітті: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 28−29 берез. 2013 р., Тернопіль / відп. за випуск Є. В. Савельєв. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 42– 44.
 87. Лизун М.В. Теорія та практика антиінфляційного регулювання / М.В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2012. − № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=962
 88. Лизун М.В. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів / М.В. Лизун, Н.В. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. − 2012. − № 5-1. − С. 88-97.
 89. Лизун М.В. Шляхи удосконалення системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / М.В. Лизун // Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи: зб. матеріалів круглого столу. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – С. 108-110.
 90. Ліщинський І. О. Агломераційні форми міжнародної та просторової економічної інтеграції України / Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 591–605.
 91. Ліщинський І. О. Агломерація інноваційного виробництва в країнах «Старої Європи» / І. О. Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – 424с. – С. 145-157.
 92. Ліщинський І. О. Нова економічна географія та альтернативні концепції агломерації виробництва / І. О. Ліщинський // Журнал Європейської економіки. – 2009. – Том 8. – №3. – 348с. – С. 241-264.
 93. Ліщинський І. О. Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в Східній Німеччині / І. О. Ліщинський, А. В.Уніят, – Ефективна економіка. – 2012. – №8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1319.
 94. Ліщинський І.О. Інноваційні форми агломерації виробництва: кластери та креативні регіони / І. О. Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 5-1. – 494 с. – С. 158-166.
 95. Мартинюк В.О. Сучасні тенденції світового продовольчого ринку та проблеми забезпечення продовольчої безпеки України / В.О. Мартинюк // Глобальна економіка в посткризовий період та Україна: зб. тез доповідей. – Тернопіль, 2011. – С. 266-270.
 96. Пазізіна К.В. Імпортозаміщення в системі забезпечення національних економічних інтересів України / К.В. Пазізіна // Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013. – №3[20]. – С. 32-38.
 97. Пазізіна К.В. Міжнародна економіка:інтеграційний аспект / К.В Пазізіна, А.В. Уніят. – СМП «ТЕМП», 2010.
 98. Пазізіна К.В. Напрямки зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі України в посткризовий період / К.В. Пазізіна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. – 2011. – №16. – С. 183-190.
 99. Пазізіна К.В. Оптимізація паливно-енергетичного балансу в контексті викликів формування нового світового економічного порядку / К.В. Пазізіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5 – С.363-369.
 100. Пазізіна К.В. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / К.В. Пазізіна // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12. – Ч.4. – С. 286-289.
 101. Пазізіна К.В. Покращення якості навчання у вищих навчальних закладах: організаційна політика та організаційна структура / К.В. Пазізіна // Збірник тез доповідей науково-методичного семінару «Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі». – Тернопіль. – 2010.
 102. Пазізіна К.В. Пріоритетні напрямки вивчення дисципліни «Світова та європейська інтеграція» для підготовки державних службовців / К.В. Пазізіна // Збірник матеріалів круглого столу «Державна служба». – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. – 2011.
 103. Пазізіна К.В. Світова та європейська інтеграція: навчальний посібник / К.В. Пазізіна. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2013. – 278 с.
 104. Пазізіна С. М. Гносеологія імпортозалежності країн у процесі індустріалізації / С. М. Пазізіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 5-1. – С. 207–214.
 105. Пазізіна С. М. Досвід подолання імпортозалежності в країнах, що розвиваються: ретроспективний аспект / С. М. Пазізіна // Глобалізаційні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 130–133.
 106. Пазізіна С. М. Імпортозаміщення в Україні при переході до сталого економічного зростання / С. М. Пазізіна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: науковий збірник. – Тернопіль: Економічна думка. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 180–186.
 107. Пазізіна С. М. Імпортозаміщення споживчих товарів в контексті забезпечення економічної безпеки України / С. М. Пазізіна // Глобальна економіка в посткризовий період та Україна: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2011. – С. 66–69.
 108. Пазізіна С. М. Імпортозаміщення як чинник зрушень структури виробництва і зовнішньої торгівлі України / С. М. Пазізіна // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Том 11. – №2. – С. 199–214.
 109. Пазізіна С. М. Концептуальні засади політики імпортозаміщення / С. М. Пазізіна // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – № 15-16. – С. 122–125.
 110. Пазізіна С. М. Перспективи розвитку імпортозаміщення в Україні / С. М. Пазізіна // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк – Познань, 2010. – С. 211–213.
 111. Пазізіна С. М. Подолання імпортозалежності України при переході до ендогенно орієнтованої стратегії  розвитку / С. М. Пазізіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – Вип. 27. – С. 114–118.
 112. Пазізіна С. М. Посилення імпортозалежності економіки України та перспективи розвитку імпортозаміщення в посткризовий період / С. М. Пазізіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 5-2. – С. 412–421.
 113. Пазізіна С. М. Реструктуризація промисловості в процесі розвитку імпортозаміщення в Україні / С. М. Пазізіна // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 442–446.
 114. Пазізіна С. М. Формування ефективної відкритості економіки України / С. М. Пазізіна // Україна в системі міжнародної економіки: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, 2010. – С. 75–78.
 115. Синоверський Р.Л. Особливості формування ризиків при кредитуванні суб’єктів малого підприємництва / Р.Л. Синоверський // Глобальна економіка в посткризовий період та Україна: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.79-83.
 116. Синоверський Р.Л. Развитие экономической безопасности предпринимательства региона в условиях кризисна / Р.Л. Синоверський // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. – Свищов: «Ценов» – С.460-467.
 117. Синоверський Р.Л. Цивилизационная составляющая нового экономического порядка / Р.Л. Синоверський // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Міжнародна економіка у ХХІ столітті». – Тернопіль, 2012. – С. 366-369.
 118. Скавронська І.В. Глобальне середовище міжнародного туризму: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених [«Міжнародна економіка у ХХІ столітті», (Тернопіль, 28 – 29 березня 2013 р.)] / М-во освіти і науки України, Терн. нац. ек. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 380 с.
 119. Скавронська І.В. Європейський досвід підготовки та проведення чемпіонатів з футболу: матер. «круглого столу» 30 травня 2012 р. [Євро-2012 як чинник модернізації регіональних економік] / за ред. Т.Г. Васильціва, В.І. Волошина. – Львів: Ліга Прес, 2012. – 164 с.
 120. Скавронська І.В. Міжнародні спортивні мега-заходи як повноцінні туристичні ресурси: зб. тез доповідей Десятої ювілейної міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»], (Тернопіль, 21 – 23 лютого 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терн. нац. ек. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Частина 1. – 339 с.
 121. Скавронська І.В. Міжнародні спортивні мега-заходи як чинник стимулювання розвитку туризму: матер. «міжнародного форуму» 15 травня 2013 р. [Розвиток міжнародного туризму на Тернопільщині]. – Тернопіль, 2013 р.
 122. Скавронська І.В. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів / В.В.Адамик, І.В.Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Випуск 4. – С. 134-142.
 123. Скавронська І.В. Оцінка економічних ефектів проведення Чемпіонату Європи з футболу в Австрії: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених [«Глобальна економіка в посткризовий період та Україна»], (Тернопіль, 17 – 18 лют. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терн. нац. ек. ун-т. – Т.: Економічна думка, 2011. – 311с.
 124. Скавронська І.В. Оцінювання конкурентних переваг країн у проведенні міжнародних спортивних мега-заходів / І.В. Скавронська // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 1 (40). – С. 24-31.
 125. Скавронська І.В. Структуризація галузей народного господарства як засіб підвищення добробуту України в умовах підготовки до прийняття Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році / І.В. Скавронська // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 88 – 93.
 126. Скавронська І.В. Теоретико-практичні проблеми оцінки економічних ефектів спортивних мега-заходів: зб. тез доповідей Восьмої міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»], (Тернопіль, 24-25 лют. 2011 р., Ч. 1) / М-во освіти і науки, Терн. нац. ек. ун-т. – Т.: Терн. нац. ек. ун-т, 2011. – 329 с.
 127. Скавронська І.В. Фінансові основи організації міжнародних спортивних мега-заходів: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених [«Посткризовий розвиток світової економіки та України»], (Тернопіль, 22 – 23 березня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терн. нац. ек. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 506 с.
 128. Скавронська І.В. Фінансово-економічні засади організації та проведення Олімпійських ігор / І.В. Скавронська; [за ред. Шкарабана С.І.] // Зб. наук. праць «Економічний аналіз». – 2013. –  Випуск 12. – Частина 2. – С. 321-324.
 129. Смалюк Г. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Є. Савельєв, В. Куриляк, Г. Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Том 12 (№ 1) – С. 3-27.
 130. Смалюк Г.Ф. Вплив терорестичних актів на туристичний попит / Г.Ф. Смалюк // Вісник ТНЕУ. – № 5-1. – 2011.
 131. Смалюк Г.Ф. Інноваційний шлях розвитку економіки України в контексті інтеграції в світове господарство / Г.Ф. Смалюк, Г.О. Булавська. – Світ фінансів. – №4. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008.
 132. Смалюк Г.Ф. Управління портфелем цінних паперів: модель для різних термінів доходності і випадковою ставкою дисконту / Г.Ф. Смалюк. – Вісник ТНЕУ – Тернопіль.– 2008. – №5. – Спецвипуск.
 133. Уніят А.В. Антикризове управління. Навчально-методичний комплекс для спеціальності «Державна служба». – Тернопіль: СМП «ТЕМП», 2012. – 80 с.
 134. Уніят А.В. Змістовна складова дисципліни «Антикризове управління» для підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / А.В. Уніят // Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи: матеріали круглого столу. (20 травня 2011 року). – Тернопіль: в-во ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – 137 с.
 135. Уніят А.В. Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в Східній Німеччині. [Електронний ресурс] / А.В. Уніят, І.О. Ліщинський // Ефективна економіка. – 2012. – №8. – Режим доступу до журн: htpp://www.economy.nauka.com.ua
 136. Уніят А.В. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / А.В. Уніят // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Глобальна економіка у посткризовий період та Україна», 17-18 лютого 2011р.
 137. Уніят. А.В. Світова та європейська інтеграція. / А.В. Уніят., К.В. Пазізіна // Навчальний посібник для слухачів магістратури за спеціальністю «Державна служба», 2014.
 138. Шпак Т.В. Формування спільної політики забезпечення якості в Східноафриканському регіоні / Т.В. Шпак // Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі: збірник тез доповідей науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40 с. – (С. 24-26).
 139. Die Zivilisations komponente der socialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsent wicklungin der Ukraine (Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Тheorie und Praxis) – Berlin, 2013.
 140. H. Smalyuk The Strategy of Minimizing Risk in Terms of Investment Portfolio Forming / Proceedings of the International conference on applied economics. – Kastoria (Greece) – 2011. – Pp.503-525.
 141. H. Smalyuk. The euro-atlantlantic forms in systems of formatyon of the new worldeconomic order / Jornal of euvropean economy. – Ternopil. – 2010 – Vol.9. – №6– P.268-297.
 142. Irina Skavronska. New developments of luxury tourism: materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences [“Social processes regulation in the context of economics, law and management”], (London, June 06 – June 11, 2013) / International Academy of Science and Higher Education. – London: IASHE, 2013. – 168 p. – 46 – 48 pp.
 143. Karas. O. S. Entwicklung der ukrainischen Verkehrsinfrastruktur anlässlich der europäischen Fussballmeisterschaft 2012 Collected Works «Globale und laenderspezifische sozio-oekonomische Effekte». Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik – 2012. – Berlin, (Deutschland). – 384 с. – (С. 191 -203).
 144. Lishchynskyy I. Agglomerations for men der internationalen Wirschafts - und Raumintegration / The world economy. Global and country-specific aspects / W.Trillenberg, A. Krysovatyy, Ye. Savelyev u.a. – Berlin, 2014.
 145. Lishchynskyy I. Concentration and Specialisation Dimensions in the Context of European Integration of Ukrainian Industry // Östliches Europa und Visionen paneuropäischer Entwicklung. Konferenzbeitrage der Internationalen Wissenschaftskonferenz der Nationalen Wirschaftsuniversität Ternopil (Ukraine) in Antaliya (Türkei) vom 15. bis 22. September 2007, Berlin 2008. – P. 199-209.
 146. Lysun M.V. Besonderheiten der Entwicklung des Franchising: Europäische Tendenzen und ukrainischen Realien / M.V. Lysun, N.V. Komar // Platzbestimung Ostöuropas in der Sozio-Ökonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 316-331.
 147. Pazizina S. Entwicklung von Prioritätsbranchen der Importsubstitution in der Ukraine / S. Pazizina // Globale und länderspezifische sozio-ökonomische Effekte. – Berlin, 2012. – S. 267–276.
 148. Savelyev Ye.V. Benchmarking: Integration of Rivalry and Mutual Assistance / Ye.V. Savelyev, V.Ye. Kuryliak, H.F. Smalyuk // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – №4.
 149. Synowerskyj R. Managementsystem der finanziellen sicherheit von unternehmen Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine (Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Тheorie und Praxis) – Berlin, 2013.
 150. The educational and methodical complex in discipline “International Economics” for 2nd-year students of educational and qualifications level 'bachelor', Faculty of International Business and Management, direction of training 6.030503 «International economics» of full-time and part-time studies / [Ye.V.Savelyev, M.V. Lysun, N.V. Komar, I.O. Lishchynskyi, T.V. Shpak] / Ternopil: Ekonomichna Dumka TNEU, 2012. – 37 p.
 151. Uniat A. Analyse der Arbeitsmigration der Ukrainer in die  EU- Lander / A. Uniat // Europäische Integration, Grundfragen der Theorie und Politik , Nr. 32/2013.
 152. Zvarych R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists / R. Zvarych // Wissenschaftliche Beiträge der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Ökonomische weltkonjunktur und die internationale mobilität der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden. – 2011. – S.178-185.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Колектив кафедр...
Image Detail
Савельєв Є.В.
Image Detail
Фото
Image Detail

Програма двох дипломів

Унікальна можливість! Навчаючись на спеціальності «Міжнародна економіка» Ви можете одержати диплом Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща)!

Контактна інформація

(0352) 47-50-50*11174
Кафедра міжнародної економіки

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина

Тернопільського національного економічного університету
46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус)